Advertising

Regulamin sklepu internetowego KosmetycznaGlinka.pl

I. Informacje ogólne

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.KosmetycznaGlinka.pl prowadzony jest przez firmę Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk  z siedzibą w Krakowie 31-851, os. Albertyńskie 1-2, NIP 6751266569, Regon 356690078, działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej dokonanym przez Urząd Miasta Krakowa. W celu sprawdzenia aktualnego stanu wpisu należy odszukać wpis w systemie CEIDG (www.firma.gov.pl).

2. Adres do korespondencji:
Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk
31-851 Kraków
os. Albertyńskie 1-2
tel. : +48 600 165 232
skype: kosmetycznaglinka.pl
e-mail: sklep@kosmetycznaglinka.pl

3. Kontakt ze Sklepem możliwy jest również poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie http://www.kosmetycznaglinka.pl/contact-form.php

4. Do poprawnego działania sklepu najlepiej użyć przeglądarek: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera.
5. Skrypt sklepu internetowego stosuje pliki cookies. Szczegóły na ich temat podane zostały w zakładce Informacje prawne i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.
 

II. Oferta sklepu internetowego

1. Oferta Sklepu Internetowego KosmetycznaGlinka.pl nie jest ofertą handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i stanowi zaproszenie do składania ofert kupna.

2. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

3. Klient składając zamówienie w Sklepie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu poprzez zaznaczenie opcji "Akceptuję warunki korzystania z naszego sklepu internetowego" , tym samym akceptując postanowienia w nim zawarte.

4. Każdy klient może założyć wyłącznie jedno konto w sklepie internetowym, założone na jednym adresie mailowym. Sklep nie zezwala na zakładanie kilku kont w oparciu o dane osobowe jednego i tego samego klienta.

5. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przez obsługę Sklepu przyjęcia oferty kupna do realizacji. Umowa kupna - sprzedaży zawierana jest między Kupującym a firmą Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk. Utrwalenie zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką specyfikacji i/lub faktury. Umowa kupna - sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

6. Ceny wszystkich artykułów w Sklepie podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów wysyłki. Koszty te doliczane są jako osobna pozycja w koszyku. Informacja o cenie wysyłki podawana jest przed zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Sklep prowadzi działalność wysyłkową głównie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Możliwe jest złożenie zamówienia z wysyłką do innych państw członkowskich Unii Europejskiej, takich jak: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
7. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura.
8. Firma Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk zobowiązuje się do dostarczania towaru wolnego od wad.
 

III. Składanie zamówienia i jego realizacja

1. Oferty kupna mogą być składane drogą elektroniczną 24h na dobę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu pod adresem www.KosmetycznaGlinka.pl, a także drogą mailową na adres: sklep@kosmetycznaglinka.pl oraz telefonicznie pod nr tel. +48 600 165 232 (w godz. 9.00-21.00 codziennie z wyjątkiem niedziel oraz dni świątecznych). Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi złożenie przez niego oferty zawarcia umowy kupna.

2. Warunkiem niezbędnym do realizacji zamówienia jest podanie w formularzu osobowym numeru telefonu oraz adresu mailowego - po wpłynięciu oferty kupna obsługa Sklepu może dokonać jej weryfikacji drogą telefoniczną i/lub poprzez e-mail. Pola obowiązkowe w formularzu oznaczone są gwiazdką. Jeśli formularz zostanie wypełniony w sposób nieprawidłowy zamówienie nie będzie mogło być zrealizowane. Po wpłynięciu oferty kupna klient otrzymuje mailem informację o tym fakcie.

3. Klient dodaje wybrane przez siebie produkty do koszyka za pomocą przycisku KOSZYK, który znajduje się przy każdym produkcie, a następnie postępuje zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w zakładce Koszyk aż przejdzie do etapu potwierdzenia składanego przez siebie zamówienia.

4. Klient może dokonać zmian w ofercie kupna lub całkowicie ją anulować do momentu potwierdzenia przez obsługę Sklepu przyjęcia zamówienia do realizacji. Wszelkie zmiany dotyczące oferty kupna lub decyzję o jej anulowaniu należy przekazać drogą elektroniczną wysyłając maila na adres: sklep@kosmetycznaglinka.pl lub zgłosić telefonicznie pod nr. +48 600 165 232 (w godz. 9.00-21.00, codziennie z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych).

5. Zamówienia są realizowane w terminie do 24 godzin od momentu zawarcia umowy kupna - sprzedaży, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz sobót i niedziel.

6. O wysłaniu przesyłki obsługa Sklepu poinformuje Klienta osobnym mailem, w którym podany będzie numer zamówienia oraz wybrana przez Klienta przy składaniu zamówienia opcja dostawy towaru. Przesyłki doręczane są przez: Pocztę Polską, firmy kurierskie InPost, UPS i DHL oraz przez Paczkomaty InPost.

7. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej są doręczane na terenie Polski zazwyczaj w w ciągu 2 dni roboczych (przesyłki priorytetowe) oraz w terminie 3 - 5 dni roboczych (przesyłki ekonomiczne) licząc od daty wysłania przesyłki.

8. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej są doręczane na terenie Polski zazwyczaj na drugi dzień roboczy licząc od daty wysłania przesyłki.

9. Przesyłki wysyłane za pośrednictwem InPost Paczkomaty InPost  doręczane są na terenie Polski w terminie do 48 godzin licząc od daty wysłania przesyłki. W przypadku gdy Klient wybierze przesyłkę przez Paczkomaty powinien wcześniej sprawdzić na stronie https://twoj.inpost.pl/czy firma obsługuje miejsce zamieszkania Klienta oraz, w przypadku wybrania opcji za pobraniem powinien upewnić się, że wybrany przez niego paczkomat posiada możliwość zapłaty za przesyłkę przy jej odbiorze, tzn. jest wyposażony w czytnik kart elektronicznych. Do zrealizowania wysyłki konieczne jest podanie nr telefon komórkowego odbiorcy paczki. Gdy przesyłka dotrze do Paczkomatu InPost, adresat zostaje powiadomiony o tym poprzez wiadomość SMS oraz otrzymuje mailem kod odbioru. Zgodnie z Regulaminem firmy InPost adresat przesyłki ma 48 godzin na jej odbiór z Paczkomatu. Jeśli nie zdąży, może przez kolejne 3 dni robocze odebrać paczkę z Oddziału InPost.
10. Przesyłki zagraniczne (list polecony oraz paczka ekonomiczna i priorytetowa) realizowane przez Pocztę Polską oraz firmę kurierską  mają wydrłużony termin doręczenia. List polecony - do 5 dni roboczych od dnia nadania, paczka ekonomiczna - 7 do 9 dni roboczych od dnia nadania, paczka priorytetowa - do 4 dni od dnia nadania, przesyłka kurierska - do 3 dni roboczych od dnia nadania.

11. W przypadku przekroczenia terminów w doręczeniach przesyłek, o których mowa w pkt. 7 , 8, 9 i 10 obsługa Sklepu prosi Klienta o powiadomienie o zaistniałej sytuacji drogą elektroniczną (mailem lub poprzez formularz kontaktowy na stronie Sklepu). Klient proszony jest, aby w treści wiadomości podał nr zamówienia i swoje dane teleadresowe.

12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieprawidłowych danych teleadresowych. Koszty związane z wysyłką zamówionego towaru na błędnie podany adres, jak również z ponowną wysyłką na poprawny adres ponosi Klient.

 

IV. Ceny oraz oferowane metody płatności

1. Sklep Internetowy KosmetycznaGlinka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie spowodowanej wzrostem cen produktów oferowanych przez Producentów i wzrostem cen dostaw, wprowadzania nowych towarów do swojej oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjno - marketingowych na stronach Sklepu lub wprowadzania w nich zmian.

2. Zapis w pkt.1 nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji - tzn. takich, dla których została zawarta umowa kupna - sprzedaży.

3. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione artykuły:

- przy odbiorze (za pobraniem,); należność za przesyłkę pobiera doręczyciel Poczty Polskiej, kurier firmy InPost, UPS lub DHL, bądź uiszczana jest ona w paczkomacie w momencie odbioru przesyłki. Taka forma płatności obowiązuje tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

- przelewem na rachunek bankowy Sklepu (przedpłata); Klienci, którzy wybiorą tę formę płatności zostają powiadomieni w formie elektronicznej (mail) lub telefonicznie o zatwierdzeniu oferty kupna i skompletowaniu przesyłki. Równocześnie zostaną poproszeni o przelanie kwoty odpowiadającej wartości przesyłki  na wskazany przez Sklep rachunek bankowy Sklepu. Przesyłka będzie wysłana po wpłynięciu pieniędzy na konto, co zwykle następuje w następnym dniu po dokonaniu przelewu,

-  poprzez system zewnętrznego operatora płatności: PayPal z salda konta lub przez karty płatnicze. Szczegółowe informacje o operatorze płatności znajdują się na stronie PayPal. Przesyłka zostanie wysłana po potwierdzeniu przez operatora wpłynięcia środków za zamówienie.

 

V. Czas i koszty dostawy oraz odbiór osobisty

1. Zamówione w Sklepie przez Klienta artykuły dostarczane są na terenie Polski oraz pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej za pośrednictwem Poczty Polskiej (w formie przesyłek ekonomicznych lub priorytetowych), firmy kurierskiej InPost (opcjonalnie UPS lub DHL) oraz Paczkomatów InPost (tylko na terenie Polski). Szczegóły na temat czasu i kosztów dostawy związanych z trzema wyżej wymienionymi opcjami podane są w zakładce Wysyłka i stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

2. Czas dostawy uzależniony jest od formy wysyłki, którą Klient wybierze w swoim Koszyku, na podstronie "Dostawa", przed ostatecznym złożeniem swojej oferty kupna w Sklepie.
Zazwyczaj przesyłki wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej dostarczane są na następny dzień roboczy od dnia nadania, przesyłki wysyłane przez Paczkomaty InPost dostarczane są zwykle do 2 dni roboczych, natomiast przesyłki wysłane przez Pacztę Polską doręczane są zwykle do 2 dni roboczych od dnia nadania (priorytetowe) oraz do 5 dni roboczych od nadania (ekonomiczne). 

3. Na czas oczekiwania przez Klienta na przesyłkę składa się czas realizacji oferty zakupu plus czas dostawy (zależy od opcji wybranej przez Klienta w trakcie składania oferty).

4. Sklep Internetowy umożliwia Klientowi bezpłatny odbiór osobisty zamówionego i opłaconego wcześniej towaru, po ustaleniu terminu odbioru drogą elektroniczną (mail lub formularz kontaktowy) lub telefonicznie. Odbiór osobisty możliwy jest tylko w Krakowie pod adresem 31-409 Kraków, ul. Woronicza 32 oraz tylko po wcześniejszym dokonaniu przelewu za wybrane artykuły.

 

VI. Odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy na odległość

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Klient może zrezygnować z towaru zakupionego w Sklepie Internetowym KosmetycznaGlinka.pl bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Wzór formularza służącego do odstąpienia od umowy produktu dołączany jest do każdego zamówienia oraz jest dostępny do ściągnięcia na stronie: Odstąpienie od umowy.

2. Zwracany towar należy odesłać na adres punktu odbioru: Sklep internetowy KosmetycznaGlinka.pl, 31-409 Kraków, ul. Woronicza 32.

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty w wysokości ceny towaru wraz z kosztami przesyłki.
4. Środki pieniężne zostaną zwrócone w ciągu 14 dni kalendarzowych przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta. W przypadku płatności kartą zwrot środków wykonany zostanie na kartę, z której dokonano płatności.

 

VII. Gwarancje oraz procedura reklamacji

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym KosmetycznaGlinka.pl objęte są gwarancją producenta. 
2. Firma Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk zobowiązuje się do dostarczania towaru wolnego od wad. 

3. Jeżeli po otrzymaniu przesyłki Klient odkryje w jakimkolwiek z przesłanych artykułów wady lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinie odesłać go przesyłką pocztową, a w przypadku przesyłek do 2 kg - listem poleconym na adres punktu odbioru: Sklep internetowy KosmetycznaGlinka.pl, ul. Woronicza 32, 31-409 Kraków.  Przesyłki wysłane za pobraniem nie będą przez Sklep odbierane. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwróci Klientowi niezwłocznie pod otrzymaniu przesyłki i rozpatrzeniu reklamacji. W przypadku wybrania przez Klienta innej (droższej) formy wysyłki zwracane będą wyłącznie koszty listu poleconego dla przesyłki do 2 kg oraz paczki pocztowej w przypadku wagi powyżej 2 kg. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz możliwie dokładnie opisać na odwrocie przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostaje wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jesli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania asortymentu) Sklep - wedle wyboru nabywcy - zwróci mu równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie towary do wyboru. Punkt VIII ust. 4 i ust. 5 regulaminu stosuje się odpowiednio.
4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

VIII. Niezgodność towaru z umową

1. W przypadku stwierdzenie niezgodności towaru z umową w terminie do 2 lat począwszy od daty jego otrzymania Klient ma prawo skorzystać z uprawnień wynikających z Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Opisany wyżej termin liczony jest na nowo w przypadku wymiany towaru na nowy jako niezgodnego z umową.

2. Do odsyłanego towaru należy załączyć pismo informujące o rodzaju niezgodności z umową, żądanym sposobie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową i fakturę. Sklep nie będzie odbierać przesyłek wysłanych za pobraniem.

3. Sklep zobowiązuje się do zwrotu kosztów wysyłki poniesionych przez Klienta w przypadku uznania niezgodności towaru z umową. Zwrot kosztów nastąpi w terminie do 14 dni licząc od daty niezgodności towaru z umową.

4. Sklep zobowiązuje się dostarczyć na własny koszt naprawiony lub wymieniony towar (w przypadku uznania niezgodności towaru z umową).

5. Jeśli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klient nie zawiadomi o tym Sklepu to traci uprawnienia wynikające z ustawy wskazanej w pkt. VII. 1). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia o stwierdzeniu niezgodności towaru z umową przed jego upływem.

 

IX. Uszkodzenia i braki w przesyłce oraz opóźnienia w dostawie

1. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona znaczącego uszkodzenia, w tym znacznego zgniecenia, zamoczenia opakowania, zerwania tam zabezpieczających, prosimy o spisanie protokołu szkody i nieprzyjmowanie przesyłki. Jako przyczynę nieodebrania przesyłki prosimy podać rodzaj uszkodzenia jaki był widoczny.

2. O wyżej wymienionej sytuacji prosimy o pilne powiadomienie Biura Obsługi Klienta Sklepu mailem: bok@kosmetycznaglinka.pl lub telefonicznie pod nr tel. +48 600 165 232.

3. W przypadku gdy doręczona przesyłka nie była uszkodzona, ale jej zawartość uległa zniszczeniu lub nie była kompletna prosimy o pilny kontakt z obsługą Sklepu (BOK - mail bok@kosmetycznaglinka.pl) lub telefonicznie pod nr tel. +48 600 165 232.

4. W przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Pocztę Polską klient proszony jest o zgłoszenie tego zdarzenia Sprzedawcy, który dołoży wszelkich starań aby wyjaśnić i naprawić zaistniałą sytuację.

5. W przypadku przesyłki kurierskiej Klient po odebraniu przesyłki (złożeniu podpisu na liście przewozowym oraz opłaceniu jej w przypadku opcji pobraniowej) ma prawo sprawdzić zawartość przesyłki w obecności Kuriera. Jeżeli Klient stwierdzi niezgodność zawartości przesyłki z zamówionym towarem powinien spisać protokół z Kurierem. Protokół taki pomaga w skróceniu czasu reklamacji.

6. W przypadku zaginięcia przesyłki za pobraniem Sprzedawca zobowiązuje się do złożenia reklamacji do Poczty Polskiej, firmy kurierskiej InPost, UPS, DHL  lub Paczkomaty InPost oraz postara się zrealizować powtórne zamówienie. Klient zostanie poinformowany mailem o wyniku reklamacji.

7. W przypadku zaginięcia przesyłki opłaconej Sprzedawca po otrzymaniu zawiadomienia od Klienta złoży reklamację do Poczty Polskiej, firmy kurierskiej UPS, DHL lub InPost Paczkomaty InPost. Po złożonej reklamacji Sprzedawca skontaktuje się z Klientem aby potwierdzić, czy wysyłać powtórnie zamówienie lub zwrócić wartość zamówienia, czy Klient będzie oczekiwał na wynik reklamacji. Jednocześnie w przypadku wyrażenia przez Klienta chęci zwrotu wartości zamówienia jednocześnie zobowiązuje się on do odesłania pierwszej przesyłki w przypadku jej doręczenia.

 

X. Dane osobowe

1. Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Sprzedający informuje, iż dane osobowe wszystkich klientów przechowywane są w bazie danych Sklepu Internetowego KosmetycznaGlinka.pl. Administratorem danych jest firmaCentrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk. Dane osobowe zbierane są tylko i wyłącznie do realizacji zamówień przez Sklep KosmetycznaGlinka.pl. Przetwarzane są zgodnie z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Każdy klient ma prawdo do wglądu w swoje dane osobowe, poprawiania ich, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu, które należy zgłosić w formie pisemnej na adres siedziby firmy.

2. Firma Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk nie poniesie odpowiedzialności za szkody wynikłe w przypadku udostępnienia przez Klienta osobom trzecim loginu i hasła umożliwiających logowanie się do Sklepu.

3. Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk zobowiązuje się do starannego przechowywania i zabezpieczania danych osobowych oraz nieudostępniania ich, bez zgody Klienta osobom trzecim.

4. Klient dokonujący zakupu w Sklepie internetowym KosmetycznaGlinka.pl wyraża zgodę na przekazanie swojego numeru zamówienia oraz adresu e-mail do Okazje.info z siedzibą w Łodzi oraz na przetwarzanie przez sklep Sklep internetowy KosmetycznaGlinka.pl i Okazje.info swoich danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w sklepie Sklepie Internetowym KosmetycznaGlinka.pl w ramach Programu Wiarygodne Opinie (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997). 

 

XI. Postanowienia końcowe

1. Sklep dołoży wszelkich starań aby ewentualne sytuacje sporne były rozwiązywane polubownie i na korzyść Klienta.
2. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia sytuacje sporne będą rozpatrywane na drodze sądowej zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego.

3. Zdjęcia i informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu stanowią własność firmy Centrum Leczenia i Rehabilitacji Kręgosłupa "APIM" Oleksandr Gorbatiuk i nie mogą być wykorzystywane przez inne osoby i/lub formy bez zgody Sprzedawcy.

4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2017 r. Zmiany Regulaminu będą publikowane na stronie Regulaminu Sklepu Internetowego www.KosmetycznaGlinka.pl.

5. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji – zamówienia takie obowiązuje regulamin aktualny w chwili złożenia oferty zakupu.

6. W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta (mail: bok@kosmetycznaglinka.pl lub telefonicznie pod nr 600 165 232 w godz. 9.00 – 21.00 codziennie, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych).